Bibliotekos veikla

Jolantos paroda

,,Jauki arbatėlė“ 7a, 7b kl. mokinių darbai (modelinas, guašas), ,,Svečias iš ateities“ 6a, 6 b kl. mokinių darbai (popieriaus plastika).Dailės ir technologijų mokytoja J.Vaičikauskienė

Skaityti daugiau: Jolantos paroda

Neskubūs pašnekesiai apie poezijos versmes

Telšių „Ateities“ pagr. mokyklos bendruomenė jau keleri metai iš eilės turi didžiulę, šių laikų vertybių skale matuojant, prabangą – neskubant, iš lėto, skonėjantis žodžiu ir jo prasme mėgautis literatūra ir pašnekesiais apie ją. Tokią galimybę dovanoja poetė, mokytoja Ieva Sigita Naglienė bei literatūrinių popiečių „Vakaro skaitymai“ šeimininkė – mokyklos bibliotekos vedėja Vanda Kuzienė. Per šiuos metus skaityta ir aptarta daug: ir gimtojo krašto, ir visos šalies kūrėjų vaisių ragauta, apie juos mąstyta, mintimis dalytasi. Galop, sodams sprogdinant žiedus, susibėgta į pačios I.S.Naglienės poezijos etiudų popietę „Ir visa tai buvo…“  
Poetė, kurią Telšių r. literatūros gerbėjai ne kartą girdėjo įvairiuose renginiuose pristatant ar aptariant kitų literatų darbus, šįkart prisipažino: skaityti savo kūrybą, kalbėti apie ją – sunku, lyg kažką nuo savęs plėšte plėštum. Gal todėl daugiau skaitė kiti – draugai, bendradarbiai, kolegos. Ant stalo nugulė gražus pluoštas poetės paskutiniaisiais metais sukurtų eilėraščių – nustebino poetinio vaizdo gelmė, minties tvirtumas, tarsi probėgomis praslystantis ironiškas žvilgsnis į pasaulį ir į save. Tad ne kartą tądien skambėjo paraginimas: „Jau laikas antrajai poezijos knygai, jau pribrendo...“

Lina Dijokienė

Visa tai išsaugota atminčiai.

,,Visa tai išsaugota atminčiai: iš spaudos atgavimo ir knygos dienos“. Kaskart įdomu, kai mokyklon užsuka svečias – vis nauja akimirka, įdomūs susitikimai. Šįkart ,,Ateities“  pagrindinėje mokykloje viešėjo ir parodėlę senų spaudinių suruošė bei pristatė bibliotekininkas, kolekcionierius Gediminas Petrulis, jam talkino buvęs ilgametis Telšių kolekcininkų vadovas Vytautas Kybartas. Per spaudos atgavimo, kalbos  ir knygos dieną mokiniai ir mokytojai turėjo unikalią galimybę pavartyti beveik prieš 200 metų pasirodžiusius spaudinius: maldaknyges, įvairaus laikmečio knygnešio skaitymus, ,,spaudos draudimo gadinės“ knygų pavyzdžius, baudžiavos laikotarpio bei ūkininkavimo įdomybių –  visa tai sena, bet atmintina mūsų tautos istorija. Įdomu ir tai, kad parodoje pristatyti ir iki 1945 metų Telšiuose išleisti spaudiniai. G.Petrulis ir V.Kybartas ne tik bendravo su mokiniais, bet ir paliko dar bibliotekoje senų, spaudos draudimo laikotarpį menančių leidinių parodą. Prašome užsukti ir susipažinti – laukiame visų, kurie dar nestebėjo, nevartė, nesidomėjo, kas buvo praeityje.

Lietuvių kalbos mokytoja I.S.Naglienė

 

Skaityti daugiau: Visa tai išsaugota atminčiai.

Knygos ženklas.

Bibliotekininkė Vanda Kuzienė ir dailės mokytoja Jolanta Vaičikauskienė jau daugelį metų brandino mintį, kad būtina bibliotekai turėti savo knygos ženklą – ekslibrisą. 2015-2016 mokslo metais septintų klasių mokiniai sukūrė gerų darbų – knygos ženklų. Tikrai buvo iš ko rinktis ir kuo pasidžiaugti. Sukurta net 17 ekslibrisų. Visų 7-okų ženklai buvo paskelbti  mokyklos facebooke, pasiūlyta balsuoti už labiausiai patikusį. Daugiausia balsų surinko 7 a klasės mokinio Tautvydo Gudo ekslibrisas.
Direkroriaus įsakymu sudaryta komisiją: pirmininkė dailės ir technologijų mokytoja J.Vaičikauskienė, nariai, dailės ir technologijų mokytojas D.Norvaišas, anglų k. mokytoja L.Norvaišienė, pradinių klasių mokytoja R.Kalnikė, bibliotekos vedėja V.Kuzienė. Sudaryta komisija įdėmiai stebėjo balsavimo eigą ir pareiškė savo nuomonę. Susumavus galutinius facebook ir komisijos balsus,  paaiškėjo, kad bibliotekos ženklo autorė -  7a klasės mokinė Airida Šimkutė. Jos sukurtas ekslibrisas taps Telšių ,,Ateities“ progimnazijos bibliotekos antspaudu. Sveikiname nugalėtoją ir labai džiaugiamės turėdami savo štampą.

Lietuvių k. mokytoja I.S.Naglienė

 

Knygos valanda

Telšių  rajone akciją ,,Valanda su knyga 2016“ inicijavo Telšių švietimo centras, Telšių rajono mokyklų bibliotekininkų metodinė taryba. Akcijos partneriai Telšių rajono savivaldybės K.Praniauskaitės viešoji biblioteka,  rajono NVO.  Atsiliepta į Lietuvos bibliotekininkų draugijos iniciatyvą 2016 balandžio 23-29 dienomis skelbti 16- ąją  Nacionalinę Lietuvos bibliotekų savaitę tema ,,Stiprios bibliotekos - stipri visuomenė“. Akcijos tikslas – populiarinti skaitymą, uždaviniai: skatinti jaunąją kartą labiau domėtis grožine literatūra, ugdyti jaunosios kartos kūrybiškumą. Akcija mokykloje organizuota balandžio 29 d., 12-13 val. Joje dalyvavo 1a, 1 b, 2 b, 3 a, 3b, 4 a, 4 b klasių mokytojos ir mokiniai, bei 7 b klasės mokinės BrigitaA.,  RamintaK., JustėR., 8 a kl. DeimantėK., DeimantėL., kurios lankė l/d ,,Eglutė“ priešmokyklines grupes. Knygos valandos metu mergaitės skaitė I.Vizbaraitės ,,Karžygiuko istorija“ ir K.Kasparavičiaus  ,,Sodininkas Florencijus“.

Skaityti daugiau: Knygos valanda

Pelėdos skrydis

Vienas iš skaitymo eskizų – Pelėdos skrydis iš klasės į klasę. Buvo kartą ... taip, buvo kartą toks užmanymas: kiekvienai pradinukų klasei, kuri perskaitė daugiausiai per metus knygų – simbolinė Pelėda! Taip ji ir skraido – pilna skrydžių paletė – šiemet pirmauja 3 a klasė, mokytojos Dalios Lileikienės ugdytiniai. Va – ,,Buvo kartą biblioteka...“. Ir užsuko vienas po kito skaitytojai, ir buvo nedrąsu, ir buvo knygų su gražiais viršeliais, ir nerta į savo knygą, ir ... taikliai prabilta! Visos knygos su tavimi, kol jas skaitai ir atmeni.
Toliau – mokyklos bibliotekoje popietė per Tarptautinę vaikų knygos dieną: mokyklos direktorės Ritos Motiejūnienės žodis ir padėka, bei pasveikinimas, 3 b klasės atstovai, perdavę Pelėdą, Jolitos Maščinskienės teatralizuotas pasakos ,,Buvo kartą...“ skaitymas ir smagios bendravimo akimirkos ir filmas su H.K.Andersenu ir apie H.K.Anderseną – pasakų meistrą. Reikia susitelkti, reikia žinoti, reikia išgirsti, reikia suprasti – ir pradedi išmokti patylėti ir paimi savo knygą ir gauni dovanų! 3 –oji a, gero skaitymo, o Jums, mokytoja Dalia, kantrybės – Pelėda jau Jūsų.

Lietuvių kalbos mokytoja I.S.Naglienė

 

Skaityti daugiau: Pelėdos skrydis

Mokyklos naujausių nuotraukų, renginių, svarbiausių įvykių galerija.
Elektrononis dienynas - tai sistema, leidžianti bendrauti visiems ugdymo proceso dalyviams.
Aktyvi ir Profesionali karjeros centro veikla - investicija į mokinio sėkmę.
Karjera