Naujas projektas – nauja veikla

2017 m. liepos 31 d. šešios mokyklos iš Telšių, Mažeikių, Tauragės, Kretingos ir Plungės pateikė jungtinę paraišką dalyvauti projekte pagal priemonę „IKIMOKYKLINIO IR BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ VEIKLOS TOBULINIMAS“ (kvietimo Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01).

Bendras mokyklų projektas vadinasi: „Integralaus ugdymo principais ir naujausiais žinių perdavimo metodais paremto matematikos ugdymo proceso organizavimo modelio diegimas mokyklose“ (Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0035). Telšių „Ateities“ progimnazija yra šio projekto partnerė. Džiaugiamės, kad paraiška buvo įvertinta teigiamai (77,92 balo) ir projektas gavo finansavimą. Artimiausius dvejus metus Telšių „Ateities“ progimnazijos bendruomenės laukia įdomus ir atsakingas darbas. Pristatome projekto esmę.

 

Visas projekte dalyvaujančias mokyklas vienija ta pati problema: žemi arba vidutiniai 8 klasių mokinių matematikos pasiekimų rodikliai lyginant su nacionaliniais mokinių pasiekimų rodikliais. Mokyklos susijungė į vieną grupę, kurią sieja bendras tikslas: projekte sumanytomis priemonėmis ir metodais siekti geresnių 8 klasių mokinių matematikos pasiekimų rezultatų. Norint išspręsti projekto problemą ir pasiekti tikslą planuojama sukurti naują, inovatyviomis idėjomis paremtą matematikos ugdymo proceso organizavimo modelį. Kuriamas modelis apims tokias inovatyvias idėjas, kaip integruotas ugdymas, integralus ugdymas bei žinių perdavimo ir įsisavinimo metodo taikymas. Siektini projekto rezultatai – pagerėję veiklą tobulinančių mokyklų 8 klasių mokinių matematikos pasiekimų išorinių vertinimų rezultatai. Tikimasi, kad projekte sukurtas naujas, alternatyviais ugdymo metodais paremtas matematikos mokymo modelis ne tik pagerins tikslinės grupės mokinių matematikos pasiekimus, bet ir padarys visą mokyklų veiklos procesą inovatyvų, diferencijuotą, motyvuojantį, skatinantį iniciatyvas bei talentų ugdymą. Planuojamos pamokos, renginiai, užsiėmimai, mokymai, programos ir kitos veiklos projekte bus netradicinės, įtraukiančios mokyklų bendruomenes ir skatinančios tobulėti tiek mokinius, tiek mokytojus.
2018 m. sausio 12 d. Mažeikių rajono Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijoje projekte dalyvaujančios mokyklos pasirašė partnerystės ir  bendradarbiavimo sutartis.

Mokyklos naujausių nuotraukų, renginių, svarbiausių įvykių galerija.
Elektrononis dienynas - tai sistema, leidžianti bendrauti visiems ugdymo proceso dalyviams.
Aktyvi ir Profesionali karjeros centro veikla - investicija į mokinio sėkmę.
Karjera