Specialusis pedagogas

 

Specialioji  pedagogė – Raimonda Burokienė,  kab. 190 , e-paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Specialiojo pedagogo darbo tikslas – teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, sutrikimų bei negalių.

 

Specialiosios pedagoginės pagalbos uždaviniai:

1. Nustatyti mokinių specialiuosius ugdymo(-si) poreikius bei juos tenkinti.
2. Stiprinti mokytojų, tėvų gebėjimą ugdyti mokinius (vaikus), turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių.
3. Didinti specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymosi veiksmingumą.
4. Padėti sudaryti kuo palankesnes ugdymosi sąlygas specialiųjų poreikių turintiems mokiniams.

Spec.pedagogės pamokų tvarkaraštis:

                                                       Antradienis   Trečiadienis   Ketvirtadienis   Penktadienis

                             Pirma                     5b / 6b               1b                  1a, 1b               1a, 1b

                             Antra                         2b                5b / 6a              8a / 2b                 4a

                             Trečia                        3a                   1a                    4b                     2b

                             Ketvirta                 7a/ 7b              7a / 7b                 4a                  10a / 6b 

                             Penkta                       3b                                         3b, 4b                       

Mokyklos naujausių nuotraukų, renginių, svarbiausių įvykių galerija.
Elektrononis dienynas - tai sistema, leidžianti bendrauti visiems ugdymo proceso dalyviams.
Aktyvi ir Profesionali karjeros centro veikla - investicija į mokinio sėkmę.
Karjera