Spaudiniai

1. Spaudiniai:
         - Aš renkuosi profesiją. V., 2009.
         - Barsotiti E. Mažiesiems apie profesijas. V., 2008
         - Bendrojo lavinimo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelis: projektas. V., 2011
         - Darbo paieškos vadovas. V., 2012.
         - HavukainenA., ToivonenS. Tatas ir Patas renkasi darbą. V., 2010.
         - Kaip teisingai pasirinkti karjeros kelią. V., 2009.
         - Karjeros vadovas: mokinio knyga: ugdymo karjerai sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme. V., 2011
         - KavaliauskienėV. Pažintis su profesija. Klaipėda, 2011.
         - Kregždė S. Profesinio kryptingumo formavimosi psichologiniai pagrindai. Kaunas, 2008.
         - Kur stoti 2011.
         - Lietuvos kvalifikacijų sandara = Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandara =  Europos aukštojo mokslo erdvės kvalifikacijų sandara: susipažink, suvok, įsivertink, prisidėk. V., 2012
         - Lietuvos profesijų klasifikatorius. V., 2007.
         - Mano vaikas renkasi karjeros kelią. V., 2012.
         - Petrauskaitė R. Psichopedagogika profesijos pasirinkimui. V., 1996.
         - Profesijos karjeros vadovas. V., 2008.
         - Profesijos vadovas  V.,  2001- 2008.
         - Profesinio informavimo ir konsultavimo vadovas:3t. V., 2008.
         - Profesinio mokymo paslaugų paklausa Lietuvoje. V., 2008.
         - Reglamentuojamos profesinės kvalifikacijos pripažinimas Lietuvoje. V., 2008.
         - Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimas pagal ES teisę vadovas: informcinis leidinys. V., 2006.
         - ScarryR. Darbėnai. V., 2011.
         - SkerisR. Ką žmonės dirba visą dieną. V.1990.
         - Spalvink. Kas ką dirba: sužinok ir nuspalvink//Nr.1; 2; 3; 4.
         - ŠapalienėL., GreblikienėR. Informatyvūs profesinio konsultavimo metodai. V., 2007.
         - Ugdymas karjerai: mokytojo knyga: ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme. V., 2012
         - Viskas apie  profesijas: 250 profesijų – kuo norėtum būti. V., 2008

2. Darbo biržos unformacija

3. Aplankai:
        - Direktorės įsakymai.
        - Darbo planai.
        - Darbuotojų kompetencija
        - Ugdymo programos
        - Renginiai

4. Kita informacija:
       - Skaitmeniniai diskai
       - Filmai apie profesijas
       - Internetinės paieškos:
       - www.mukis.lt
       - www.aikos.smm.lt
       - www.euroguidance.lt ir kt.

Mokyklos naujausių nuotraukų, renginių, svarbiausių įvykių galerija.
Elektrononis dienynas - tai sistema, leidžianti bendrauti visiems ugdymo proceso dalyviams.
Aktyvi ir Profesionali karjeros centro veikla - investicija į mokinio sėkmę.
Karjera