Fizikos bandymai aplink mus

Telšių „Ateities“ progimnazijos mokinės Eva ir Ema Vaičikauskaitės, Justė Skukauskaitė , Žamilė Jokubauskytė, Agnė Dargytė dalyvavo respublikiniame kūrybinių darbų konkurse „Fizikos bandymai aplink mus“, kurį organizavo Kauno miesto Švietimo ir ugdymo skyrius kartu su Lietuvos Fizikos Mokytojų Asociacijos Kauno skyriumi.  Konkurso tikslas – ugdyti  mokinių gebėjimus ir įgūdžius suprasti gamtos mokslus atliekant bandymus bei eksperimentus. Mokiniai savo darbuose turėjo parodyti, kad moka atlikti praktinius bandymus, fiksuoti rezultatus, formuluoti hipotezes, daryti išvadas, saugiai naudotis laboratorine įranga, įvairia technika, ruošti pateiktis kompiuteriu. Konkursui mokinės Ema ir Eva pristatė savo sukurtą filmą „Masės centras, pusiausvyra, svyravimas“, kuris nepriklausomų ekspertų komisijos video darbų sekcijoje buvo pripažintas geriausiu – laimėta I vieta. Sukurtas filmas Žamilės ir Justės „Vanduo“, Agnės „Fizika animacijoje“  įvertinti nominacija už kūrybiškumą. Birželio 12 d. Kauno Jono Jablonskio gimnazijoje vyko baigiamoji respublikinio mokinių fizikos kūrybinių darbų konkurso konferencija, kurioje Telšių „Ateities“ progimnazijos mokinėms Evai ir Emai Vaičikauskaitėms, Justei Skukauskaitei, Žamilei Jokubauskytei, Agnei Dargytei bei konkursui padėjusiai ruoštis fizikos mokytojai Zitai Dargienei buvo įteikti apdovanojimai.

 

 

 

 

Mokyklos naujausių nuotraukų, renginių, svarbiausių įvykių galerija.
Elektrononis dienynas - tai sistema, leidžianti bendrauti visiems ugdymo proceso dalyviams.
Aktyvi ir Profesionali karjeros centro veikla - investicija į mokinio sėkmę.
Karjera