Kelionė į knygos pasaulį ,,Ateities'' progimnazijoje: prisėsti ir pastebėti

Jau ne vienerius metus ,,Ateities'' progimnazijos bibliotekininkė emocingai pakviečia į knygos pasaulį per Tarptautinę vaikų knygos dieną, ragindama prisėsti ir pastebėti, tarsi iš eilės vėl atsirinktume tai, kas šalia mūsų, kad įvyktų dialogas, judesys, gimtų netikėta mintis. Šiais metais atsiliepta į rašytojo K.Kasparavičiaus įspūdingą plakatą ir tekstą (,,Knygos padeda neskubėti'') ir surengtas ištisas ciklas apie skaitymą, įsiskaitymą ir savasties paieškas.

Pirmiausia akcentuotina, kad tą dieną vyko ir netradicinės pamokos, ir susitikimai su svečiais: lopšelio - darželio ,,Eglutės'' ,,Žvirbliukų'', ,,Bitučių'' ir ,,Kiškučių'' grupių vaikais bei jų vadovėmis R. Motiejauskiene, R. Ragauskiene, R.Mikniene, Miesto bibliotekos darbuotoja, mokytoja S. Nagliene. Tiek šeimininkus, tiek atvykusiuosius nudžiugino dailės mokytojos J. Vaičikauskienės ir jos mokinių paruoštas šventinis plakatas, perteikiantis Tarptautinės šventės idėją ir nuotaiką. Mažieji popietės dalyviai ne tik išgirdo apie knygos norą padėti skubantiems, bet ir įdėmiai išklausė rašytojo K.Kasparavičiaus sukurtą kreipimąsi į visus, kurie skuba ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje, nes ,,gyvename informacijos gausos, skubos ir lėkimo amžiuje''. Nuotaikingai perskaitę, ketvirtokai (mokytojos Z.Liutkutė, G.Šimkuvienė) pasikvietė svečius sykiu iliustruoti tekstą ir padovanojo sukurtuosius darbelius. Tą dieną ir pirmokai, ir antrokai skaitė, kūrė skirtukus, kalbėjosi, rašė linkėjimus knygai ir džiaugėsi, kad turi tokią linksmą ir prasmingą kelionę į skaitymo šalį (mokytojos A.Makarienė, E.Moncevičienė, I.Bružienė). 2 a klasė tapusi žurnalo ,,Laimiuko“ skaitytojais, dalijosi tekstu su draugais ir rekomendavo savo perskaitytas knygeles (mokytoja D.Lileikienė). O 3 b mokiniai, vadovaujami mokytojos R. Kalnikės, kaip daugiausia šiais mokslo metais perskaitę knygų, sulaukė tradicinės Pelėdos! Ji yra ne tik mokyklos bibliotekos dovana: ,,atskrendanti - išskrendanti'', bet ir simbolis, pasididžiavimas, kad toje klasėje visi skaito ir netgi turi lentyną - bibliotekėlę, kurios knygelėmis ir su kitais pasidalijama. Taigi - smagių Jums ,,Pelėdos metų!'' Kaip teigia 3 a klasės mokytoja R. Piluckienė, mokiniai įsitikino, kad gera surasti knygą, ją skaityti ir tyloje patekti į nuotykių pasaulį.
Emocijų bei atradimų netrūko ir penktokams, ir šeštokams, kurie su lietuvių kalbos mokytojomis L. Dijokiene ir G. Gustiene leidosi į kūrybines K. Kasparavičiaus teksto paieškas, skaitė, ieškojo meninių paslapčių, kėlė klausimus, iliustravo, aiškinosi vaizdo ir žodžio reikšmes, prisiminė ir pasakų meistro H. K. Anderseno stebuklingas pasakų tiesas, dalyvavo S. Naglienės organizuotoje poetinės išmonės, fantazijos ir įvykio sąšaukoje, rašė eilėraščius, diskutavo apie knygos pasaulio atvirumą ir dalijosi įžvalgomis. Galima teigti, kaip sako ,,Ateities'' progimnazijos bibliotekininkė V. Kuzienė, eita nuo paprasčiausio pamąstymo iki įdomiausių skaityto teksto sakinių interpretacijų - regis, be jokio skubesio? Ir norisi stabtelėti ties lietuvių kalbos mokytojos R. Kasparavičienės įžvalgomis: o ar tikrai mokiniai supranta skubėjimo prasmę, ar jie taip pat ją suvokia kaip ir mes, suaugę? Juk prie telefono, prie kompiuterio ekrano prisėdę, naršydami bet kur ir bet ką, jie visai neskuba! Tokius pamąstymus septintokai bandė išsiaiškinti studijuodami ir rašytojo K. Kasparavičiaus tekstą, ir mokytojos J. Vaičikauskienės užkoduotą plakato ženklų prasmę - regis, ir tos paslaptys visai neskubant įspėtos! Taigi yra ką pasvarstyti?
Norisi tikėti, kad vis dažniau pamatysime, kas yra ir kas vyksta šalia. Juk tikrai per Vaikų knygos dieną viskas, per visus popietės ciklo elementus, darniai eita į knygą, gilintasi į jos esmę ir įsitikinta, kad ,,Ateities'' progimnazijoje skaitoma, tikima knygos verte ir kolektyvo bendryste, kad ir skubos amžiuje susitelkiama pašnekesiui.

Sigita Raudaitė

Mokyklos naujausių nuotraukų, renginių, svarbiausių įvykių galerija.
Elektrononis dienynas - tai sistema, leidžianti bendrauti visiems ugdymo proceso dalyviams.
Aktyvi ir Profesionali karjeros centro veikla - investicija į mokinio sėkmę.
Karjera