Adventas

Adventas – tai laikas, kai klojame, taisome Viešpačiui kelius per gerus darbus, maldą. ,,Ateities‘‘ progimnazijos bendruomenė, kaip viena didelė  šeima, gruodžio 18d. dalyvavo Šv. Mišiose Telšių Mažojoje bažnytėlėje. Bendruomenės nariai skaitė Šventąjį Raštą, meldėsi už dvasininkiją, mokytojus, mokinius, tėvus, Lietuvą tėvynę, už Anapilin išėjusius bendruomenės narius, nešė prie Altoriaus Atnašas. Advento rimtyje susikaupę paruošėme širdis Kūdikėlio Jėzaus atėjimui į mūsų šeimas.

Mokyklos naujausių nuotraukų, renginių, svarbiausių įvykių galerija.
Elektrononis dienynas - tai sistema, leidžianti bendrauti visiems ugdymo proceso dalyviams.
Aktyvi ir Profesionali karjeros centro veikla - investicija į mokinio sėkmę.
Karjera