TOLERANCIJOS RAKTAS ATRAKINA ŠIRDIS

Praėjusią savaitę mokiniai su tikybos mokytoja, klasės auklėtojais, socialine pedagoge ir psichologe aptarė žodžio „tolerancija“ prasmę ir reikšmę, analizavo tolerancijos/netolerancijos pavyzdžius iš Lietuvos ir pasaulio istorijos, kasdienio gyvenimo bei mokyklos gyvenimo. Kiekviena klasė kūrė Tolerancijos raktus, taip prisidėdami prie Tarptautinės Tolerancijos dienos minėjimo. Tolerancija – gebėjimas priimti kitą žmogų tokį, koks jis yra; bendrauti ir draugauti su juo. Sukurtus raktus vaikai dovanojo ne tik draugams, tėvams, bet ir mokyklos bendruomenei. Lapkričio 19-30 dienomis skaitykloje vyks Tolerancijos raktų paroda.

Akcijos organizatoriai

daugiau nuotraukų...

Mokyklos naujausių nuotraukų, renginių, svarbiausių įvykių galerija.
Elektrononis dienynas - tai sistema, leidžianti bendrauti visiems ugdymo proceso dalyviams.
Aktyvi ir Profesionali karjeros centro veikla - investicija į mokinio sėkmę.
Karjera