Nuo įspūdžio, spalvos iki detalių: parodų ciklas 8-okų dailės pamokose.

Netramdomas laikas taip pat skleidžia didelį garsą, susilaukiame keistų vibracijų ir dar keistesnio vidinio atsako. Manau taip būtų galima pasakyti apie kompleksišką kelionę į meno pasaulį, kurį šių dienų pedagogas išskaido ciklais. Net tris žiūros ciklus galima išskirti ,,Ateities“  dailės mokytojos metodininkės Jolantos Vaičikauskienės 8-okų darbų parodoje. Pirmiausia , kelionė į M.K. Čiurlionio matymų laiką. Tiesiog nesutramdoma tėkmė virto stebėjimų objektu. Mokiniai įsigilino į lietuvių meninko atradimus, jo biografijos ir kūrybos ypatumus. Darbuose atkartojo ne tik dailininko vaizdą, bet ir įpynė savų detalių. Pavyzdžiui Lidija į ,,Pavasario sonatą“ įpiešė vis labiau ryškėjančią saulę. Ši detalė tapo jos įsižiūrėjimo simboliu, ryškia spalvos žaisme prislopinto vaizdo toliuose. Evos lapė – tai ,,Ramybės“ visumos detalė, o ,,Žalčio soste“ Urtė užkėlė karūną. Ernestas ,,Jūros sonatą“ ,,praturtino“ laiveliais, Žamilė ,,Bičiulystę“ nušvietė žvaigždėmis, o Tomas į ,,Pasaulio sutvėrimą“ ,,palydėjo“ paukščius ir laivelius – tai tik dalis simbolių, kurie savaip pristabdė lekiantį laiką.

Visai kito pobūdžio projektinis ciklas yra paroda ,,Iš Graikų dekoro“. Įvairaus dydžio vazos  8-okų darbuose atgijo graikiškuoju dekoravimo raštu. Regis, čia karaliauja rimtis ir judesys, kuris palaipsniui palieka amintį ir šalies meninę tikrovę. Pamažu atradimų erdvė iš uždaros erdvės pereina į šiuolaikinio dinamiškumo ciklą. Ir negali sakyti, kad tose kopijavimo linijose nėra šių dienų savasties: kiekvienas mokinys savaip brūkšteli savo pasaulio aktualijas. Va taip mokytoja Jolanta ir įtraukia technikos jaunuomenę į atvirą dialogą su meno vertybėmis! Pamažu, bet savaip. Ir dar ne viskas –trečioji paroda – tai ciklas ,,Portretas kitaip“. Jo pagrindas – P.Pikaso portretuose fiksuojamų detalių savitumas. Kaip pastebi mokytoja Jolanta, eita nuo smulkios detalės į visumą. Juk šiandien nebematome išskirtinių asmens detalių, nebeįsimename individualių pokyčių. O juk visa tai svarbu! Todėl 8-okų portretai  - tai tam tikros detalės paryškinimas. Tarsi veidas – veide - kaukė  - sustingusi dinamika, kuri taip ir liko šalia normalios veido pozos. Įdomu ir spalvinga. Kiekvienas judesys ,,užžiebęs“ savo spalvą. Tokia tai ,,Dory Maar“.
Malonu, kad iš bene pačių netikėčiausių didžiųjų menų savaip paimama, kas verčia susimąstyti, kas užgriebia vieną ar kitą vertybę. Tikrai įveiktas laikas – žiūri ir mąstai, gėriesi ir išgyveni. Ir žinai, kad kas yra, tikrai prisiminsi. Ir aštuntokai prisimins, juk šitiek įdėmiai iki galo žingsniuota! Iki naujų meno atradimų.

Ieva Sigita Naglienė

Mokyklos naujausių nuotraukų, renginių, svarbiausių įvykių galerija.
Elektrononis dienynas - tai sistema, leidžianti bendrauti visiems ugdymo proceso dalyviams.
Aktyvi ir Profesionali karjeros centro veikla - investicija į mokinio sėkmę.
Karjera