Žemaitijos krikšto 600 metų sukakties paminėjimas

2013 metai ypač reikšmingi Lietuvai ir visam katalikiškam pasauliui – minimas žemaičių krikšto 600 metų jubiliejus. Tam valstybė ir Bažnyčia ėmėsi plačios programos, apimančios įvairias sritis ir institucijas. Prie jubiliejinių metų renginių prisideda ir ugdymo įstaigos.

Telšių „Ateities“ pagrindinės mokyklos socialinių mokslų metodinė grupė parengė programą, numatančią įvairius renginius bei iniciatyvas, skirtas šiai svarbiai žemaičių kraštui sukakčiai. Tai parodos, integruotos pamokos, pristatymai, konkursai... Šios grupės nariams kilo mintis dalį renginių perkelti į Telšių Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčią. Kovo 8 d. šv. Mišių metu vyko pirmasis pristatymas. 7 b ir 8 a kl. mokiniai, padedami istorijos mokytojų Irenos Kunšteinienės ir Rūtos Jonkuvienės, parengė ir pristatė projektinį darbą „Krikščionybės kelias į Lietuvą“. Jame peržvelgti svarbiausi Lietuvos christianizacijos momentai: 1009 m. šv. Brunono nužudymas, 1251 m. Mindaugo apsisprendimas, 1387 m. Lietuvos krikštas ir, žinoma, įvykiai, susiję su Žemaitijos krikštu. Akcentuotas Lietuvos valdovų vaidmuo, aptartas Vokiečių ordino kišimasis bei žemaičių užsispyrimas patekti net į Visuotinį Bažnyčios susirinkimą Konstanco mieste. Visas šias pastangas vainikavo Žemaitijos krikšto misija 1413 m. ir Žemaičių vyskupystės įsteigimas 1417 m. Tikybos mokytoja Virginija Vaidvilienė pakvietė visus aktyviai įsijungti į jubiliejinių metų renginius.
Šv. Mišias už „Ateities“ pagr. mokyklos bendruomenę aukojęs prelatas J. Šiurys pasidžiaugė mokyklos iniciatyva, palinkėjo visiems dvasinės stiprybės ir pakvietė ypač didelį dėmesį skirti ateities kartos dvasinių vertybių ugdymui. Visi: ir mokyklos bendruomenės nariai, ir parapijos tikintieji, susikaupę bendrai maldai prašė atleidimo malonės ir vilties. Susirinkusiuosius maloniai nuteikė 5b klasės mokinių, vadovaujamų muzikos mokytojos Virginijos Mitkienės, giesmės.     

Mokyklos naujausių nuotraukų, renginių, svarbiausių įvykių galerija.
Elektrononis dienynas - tai sistema, leidžianti bendrauti visiems ugdymo proceso dalyviams.
Aktyvi ir Profesionali karjeros centro veikla - investicija į mokinio sėkmę.
Karjera