Paminėta Vasario 16-oji

Ši diena — ypatingai reikšminga šventė mūsų šalies istorijoje. 1918 metų vasario 16 dieną su artėjančios nepriklausomybės viltimis Lietuvos Taryba pasirašė Nepriklausomos valstybės atkūrimo aktą, kuris skelbė tautai valstybinę laisvę ir nepriklausomybę, atvėrė galimybes laisvai lietuvių tautos, kalbos, mokslo, kultūros bei politikos plėtrai.

Mokyklos atstovai dalyvavo šventiniame renginyje, kurį organizavo Telšių kultūros centras. „Kelias Nepriklausomybės ir jos atgavimo link nebuvo lengvas, tačiau šie sunkumai užgrūdino mūsų tautą, ji užaugo, sutvirtėjo per visas negandas išlaikydama savo kalbą, tradicijas ir stiprų bendruomeniškumo jausmą. Už vardą didingą mūsų tautos, už laisvę tėvynės brangios iškelsim mes trispalvę garbingai“,— šiais žodžiais prasidėjo iškilminga vėliavos pakėlimo ceremonija. Telšiškius su švente pasveikino Telšių rajono savivaldybės meras Vytautas Kleiva, Telšių apskrities Žemaitijos Šaulių 8-osios rinktinės vadas Vaclovas Ringys, Lietuvos šaulių sąjungos Telšių 5-osios kuopos vadas Arūnas Juška.
Tradiciškai tarnauti šaliai ir ginti ją bei gerbti jos vardą prisiekė šauliai. Keletą muzikinių kūrinių atliko Plungės rajono Alsėdžių vidurinės mokyklos vaikinų ansamblis, vadovaujamas Martyno Miliausko. Visus susirinkusius lydėjo šventinė nuotaika ir pakili dvasia.

 

 

Mokyklos naujausių nuotraukų, renginių, svarbiausių įvykių galerija.
Elektrononis dienynas - tai sistema, leidžianti bendrauti visiems ugdymo proceso dalyviams.
Aktyvi ir Profesionali karjeros centro veikla - investicija į mokinio sėkmę.
Karjera